Avis Legal

Denominació Social: Ràdio Pepe SA

Nom Comercial: Radio Pepe

Domicili Social: Av. del President Lluís Companys, 80, 17230 Sant Joan de Palamós, Girona

CIF / NIF: A17135575

Telèfon: 972 31 70 66

Fax: 972 31 70 66

e-Mail: info@radiopepe.cat

Nom de domini: www.radiopepe.cat

OBJECTE

Radio Pepe responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) , així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Radio Pepe es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 

Responsabilitat

Radio Pepe s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ràdio Pepe pot utilitzar cookies (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió següent i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.En cap cas no s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web.Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts.En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Ràdio Pepe no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de Ràdio Pepe.No obstant això i en compliment del que disposa l'art.11 i 16 de la LSSI-CE, Ràdio Pepe es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic.En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia.Tot i això, Radio Pepe no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a Ràdio Pepe l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

Ràdio Pepe no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web.

Radio Pepe no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Protecció de dades personals

Radio Pepe es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l'art.9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de l'entitat informant els usuaris respecte als aspectes següents:

  • Dades del Responsable del tractament.
  • Dades tractades.
  • Fitxer on s'emmagatzemen.
  • Finalitat del tractament.
  • Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
  • Sobre els drets que assisteixen tot usuari i el procediment per exercitar-los.

Propietat Intel·lectual i industrial

Radio Pepe, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l'autorització escrita prèvia per part de Radio Pepe.Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Radio Pepe serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens Radio Pepe i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.En tot cas, Radio Pepe compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Radio Pepe reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de (Indiqueu lloc).